Pelikone.fi

KÄYTTÖEHDOT

Pelikone.fi on Sanoma Media Finland Oy:n:n (jäljempänä "Palvelun tarjoaja") tuottama ja pääasiallisesti osoitteessa www.pelikone.fi julkaisema palvelu (jäljempänä "Palvelu"), jossa Palvelun käyttäjät (jäljempänä "käyttäjä") voivat pelata sekä julkaista omia pelejään tai mahdollista muuta vastaavaa Palveluun lähettämäänsä materiaalia (yhdessä jäljempänä "Materiaali") ja tarjota niitä muille käyttäjille näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Käyttämällä Palvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Palvelun käyttö:

Sitoudun käyttämään Palvelua ja sen kautta saatavaa Materiaalia näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun ja sen kautta saatavan Materiaalin muunlaiseen hyödyntämiseen tai muokkaamiseen tarvitsen aina Palvelun tarjoajan ja/tai Materiaalin tekijän kirjallisen suostumuksen. Palvelu ja sen sisältö (ml. muiden käyttäjien Palveluun lähettämät Materiaalit) on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Palvelun käyttö lain tai hyvän tavan vastaisiin tai tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia loukkaaviin tarkoituksiin on kielletty. Palvelun tarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö ja poistaa käyttäjätunnus mikäli käyttäjä ei noudata näitä käyttöehtoja tai toimii muutoin lain ja/tai hyvän tavan vastaisesti.

Saan käyttää Palvelua ja sen kautta saatavaa Materiaalia Palvelun yhteydessä Palvelun käyttöliittymän mahdollistamalla tavalla. Lisäksi saan linkittää Palvelun ja/tai Materiaalin vain maksuttomien palvelujen yhteyteen ja edellyttäen, että näin toimimalla en loukkaa Palvelun tarjoajaa, Materiaalin tekijää tai Materiaalissa esiintyviä henkilöitä tai muita tahoja tai edellä mainittujen suojattuja oikeuksia. Käytännössä tämä tarkoittaa mm. sitä, että Materiaalia ei saa linkittää tai muutoin liittää epäasiallisiin tai hyvän tavan vastaisiin tarkoituksiin tai yhteyksiin.

Saan liittää Materiaalia muuttamattomana oman maksuttoman www-sivuni yhteyteen, tai muulle maksuttomalle verkkosivustolle vain hyödyntäen ns. upotuskoodia (ts. pelin yhteydessä "upota"- laatikossa ilmenevä koodiriviä) ja edellyttäen, etten näin tekemällä loukkaa Materiaalin tekijän suojattuja tekijän- tai muita oikeuksia tai minkään muun palvelun käyttöehtoja. Upotuskoodi tulee kopioida kokonaisuudessaan ja muokkaamattomana.

Materiaalin liittäminen maksullisen palvelun yhteyteen, ansiotarkoituksessa ja/tai muutoin maksun periminen Materiaalin käytöstä on kielletty. Palvelun ja/tai Materiaalin käyttö uuden palvelun muodostamiseksi on kielletty.

Palvelun ja Materiaalien kaikenlainen muunteleminen ilman Materiaalin tekijän lupaa on kielletty, enkä näin ollen saa esimerkiksi muokata Materiaalin sisältämää swf. -tiedostoa, tai lisätä tai muokata tekstiä, logoja, tai linkkejä Materiaaliin.

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Palvelun ja Palvelun kautta saatavan Materiaalin käyttö tapahtuu aina omalla vastuullani. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun kautta saatavasta Materiaalista tai sen aiheuttamista välillisistä tai välittömistä vahingoista, tai kolmansien osapuolten korvausvaateista, lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse Palveluun tuottamaa sisältöä. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus harkintansa mukaan poistaa mahdollinen loukkaava Materiaali Palvelusta tai estää sen käyttö. Selvyyden vuoksi todetaan myös, että Palveluntarjoaja ei vastaa, jos joku muokkaa, kopioi, levittää tai muutoin käyttää Materiaalia näiden käyttöehtojen vastaisesti. Palvelu ja/tai Materiaalit voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Palveluntarjoaja ei vastaa tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin.

Lähettämäni Materiaali

Kolmansien osapuolten suojattuja oikeuksia loukkaavan tai hyvän tavan vastaisen materiaalin lähettäminen Palveluun on kielletty. Vakuutan ja vastaan siitä, että minulla on oikeus lähettää lähettämäni peli tai mahdollinen muu materiaali (jäljempänä "Materiaali") Palveluun, eikä Materiaalin saattaminen yleisön saataville tämän Palvelun tai minkään muun palvelun kautta loukkaa kenenkään tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia tai minkään muun palvelun sopimusehtoja.

Vakuutan edelleen, että joko:

a) olen itse luonut Materiaalin kokonaisuudessaan tai Materiaalin luomiseen osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden) minulle, enkä ole luovuttanut tai tule luovuttamaan Materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle; tai

b) Materiaalin tekijän- ja muiden oikeuksien haltijat ovat antaneet luvan Materiaalin saattamiseen yleisön saataville Palvelussa tai muutoin näiden käyttöehtojen mukaisesti ja/tai Materiaali on peräisin sivustolta tai muusta lähteestä, jonka säännöt mahdollistavat sen, että Materiaali saatetaan Palvelussa ja muutoin näiden käyttöehtojen mukaisesti yleisön saataville, eikä Materiaalin saattaminen yleisön saataville näissä käyttöehdoissa kuvatuilla ehdoilla näin ollen loukkaa kenenkään tekijän- tai muita suojattuja oikeuksia tai ole vastoin minkään muun palvelun sopimusehtoja.

Vakuutan myös, että Materiaali on muutoinkin lain ja hyvän tavan mukaista, eikä se loukkaa Materiaalissa mahdollisesti esiintyviä henkilöitä tai kolmansia osapuolia.

Vastaan kaikista lähettämäni Materiaalin johdosta syntyneistä vaatimuksista, korvauksista ja muista kuluista, joita kolmannet osapuolet voivat kohdistaa Palveluntarjoajaa tai muita tahoja kohtaan. Olen korvausvelvollinen Palveluntarjoajalle tai suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksen vastaisista toimistani.

Lähettämällä materiaalin Palveluun luovutan samalla Palveluntarjoajalle ilman korvausta vapaan, ikuisen ja rajoittamattoman oikeuden (edelleenluovutus- ja muuttamisoikeus mukaan luettuna) käyttää lähettämääni Materiaalia valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla sen yleisön saataviin parhaaksi katsomallaan tavalla Palvelussa sekä muilla tunnetuilla ja toistaiseksi tuntemattomilla jakeluteillä ja -tavoilla nyt ja tulevaisuudessa. Edellytyksenä Materiaalin käytölle on kuitenkin aina, että Materiaalin käytöstä ei peritä maksua sen käyttäjiltä ja että Materiaalia ei muokata ilman tekijän nimenomaista lupaa.

Ymmärrän, että Palveluntarjoaja voi näin ollen käyttää ja välittää Materiaalia tässä Palvelussa, muissa tarjoamissaan maksuttomissa palveluissa ja jakeluteissä ja Palveluntarjoaja voi luovuttaa Materiaalin käyttöoikeuksia yhteistyökumppanilleen, joka voi käyttää sitä parhaaksi katsomallaan maksuttomien palvelujen yhteydessä tavalla ja/tai luovuttaa materiaalin edelleen vastaavin ehdoin.

Lisäksi luovutan Palvelun muille käyttäjille (sekä mikäli Palveluntarjoaja on luovuttanut oikeuden Materiaalin käyttöön yhteistyökumppanilleen, myös näiden palvelujen käyttäjille) ilman korvausta oikeuden käyttää Materiaalia näiden käyttöehtojen mukaisesti. Ymmärrän, että Palvelun muut Käyttäjät saattavat näin ollen mm. liittää lähettämäni Materiaalin toisen maksuttoman verkkosivuston yhteyteen yllä olevilla ehdoilla.

Vakuutan, että minulla on oikeus myöntää Palvelun tarjoajalle (ml. sen yhteistyökumppaneille) ja Palvelun käyttäjille edellä sanotut oikeudet.

Palvelun tarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja ja lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen.

Käyttämällä palvelua hyväksyn edellä sanotut ehdot ja vakuutan toimivani näiden käyttöehtojen, kulloinkin sovellettavan lain ja hyvän tavan mukaisesti. Vakuutan olevani yli 18-vuotias, tai että minulla on huoltajani suostumus Palvelun käyttöön.

Erimielisyyksien ratkaisu Palveluntarjoajan ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Lisätietoa www.kuluttajariita.fi.

-----

Yksityisyyden suoja, henkilötietojen käsittely ja evästeet

Lyhyesti:

• Jos et ole rekisteröitynyt, sinulta ei kerätä tiettyyn henkilöön yhdistettävissä olevia tietoja Pelikone.fi:n toimesta.

• Rekisteröityneiltä Pelikone.fi käyttäjiltä kerätään vain tunnistautumiseen tarvittavat tiedot, jotka ovat käyttäjän toimesta annettuja. Mitään tietoa ei säilytetä vailla tarkoitusta.

• Koska käyttäjän tallennetut pisteet, saavutukset ja edistyminen Pelikone.fi palvelussa ovat verrattavissa pelitallennukseen, käyttäjiä ei automaattisesti poisteta tietyn ajan kuluessa, vaan käyttäjän tulee olla yhteydessä ylläpitoon jos haluaa poistaa Pelikone.fi tilinsä.

• Käyttäjien tietoja ei jaeta kolmansille osapuolille ilman pätevää syytä tai viranomaisen pyyntöä.

• Käyttäjien kirjautumistiedot ovat palvelimilla salattuja.

Yleistä

Pelikone.fi sivustolla kävijöistä kerätään tietoa evästeiden (cookies) avulla. Pelikone.fi sivustolla käytössä ovat käyttäjän pelaamat pelit, joilla käyttäjälle tarjotaan tämän suosikkipelejä etusivulla. Sanoma Media Finland Oy:n evästeessä kerätään tietoa käyttäjän internetkäyttäytymisestä kohdentamistarkoituksessa ja siitä voit lukea lisää osoitteessa https://sanoma.fi/tietoa-meista/tietosuoja/evastekaytannot/. Jotkut pelit saattavat käyttää omia evästeitään pelitietojen tallennukseen. Pelikone.fi sivuston keräämää tietoa ei voida yhdistää käyttäjän henkilökohtaisiin tietoihin ja käyttäjä voi poistaa halutessaan kaikki jäljet itsestään tyhjentämällä evästetiedot. Lisäksi tietyt pelit tallentavat käyttäjän halutessa tämän etunimen sekä pisteet pistelistasijoitusta varten. Nimitieto haetaan tällöin käyttäjän suostumuksella Facebookista. Facebookin ehtoihin voit tutustua osoitteessa: https://www.facebook.com/policies . Jotkut pelit saattavat tallentaa käyttäjän koneelle tallennustiedoston, jolla käyttäjä voi jatkaa peliä siitä mihin jäi.

Rekisteröityneillä käyttäjillä pätevät edellämainitut tiedot. Tämän lisäksi Pelikone.fi tallentaa käyttäjän tietoja käyttäjän itsensä hyödyksi. Tietoihin kuuluvat käyttäjän kirjautumistiedot (nimimerkki, sähköposti sekä salasana), käyttäjätiedot, pelitallennukset, saavutukset, viestit, maksuhistoria sekä käyttäjän luomat sisällöt. Facebook –kirjautumisen yhteydessä Facebookista noudetaan tunnistustiedot, jotka yhdistetään käyttäjän Pelikone.fi tiliin rekisteröitymisen tai sisäänkirjautumisen tunnisteeksi. Facebook tietoja ei haeta ilman käyttäjän lupaa. Käyttäjän IP-osoite tallennetaan palvelimelle tunnistusta varten, mutta palvelimen IP-tietoja ei tarkastella ilman pätevää syytä. IP-osoite on poikkeuksellisesti sivuston ylläpidon tarkasteltavissa jos käyttäjä lähettää viestin tai kommentin sivustolla jotta mahdollisiin väärinkäytöksiin tai keskustelun sääntörikkomuksiin voidaan puuttua. Tietoja käytetään vain niiden tarkoituksenmukaisiin tarkoituksiin, eikä Pelikoneen ylläpito lue tietoja ilman pätevää syytä tai pyyntöä käyttäjältä itseltään. Käyttäjä voi tuhota käyttäjänsä lähettämällä tästä pyynnön käyttäjälle merkitystä sähköpostiosoitteesta Pelikoneen ylläpitoon osoitteeseen admin@pelikone.fi. Käyttäjän poisto tuhoaa pysyvästi kaikki käyttäjän tiedot. Käyttäjien henkilökohtaisia tietoja ilman pätevää syytä ei kerätä, eikä käyttäjätietoja voida varmuudella yhdistää yksittäisiin henkilöihin.

Evästetiedot tallentuvat käyttäjän omalle laitteelle ja ovat käyttäjän hallittavissa. Kaikki Pelikone.fi:n käyttäjätiedot säilytetään Amazon AWS palvelussa ja tiedot sekä varmuuskopiot ovat AES-256 salattuja. Sivuston varmuuskopioita säilytetään aina vuoden ajan. Poistetut käyttäjät eivät palaudu takaisin sivustolle jos varmuuskopioita joudutaan palauttamaan. Lisätietoa Amazon AWS:n käytännöistä ja suojauksesta saat osoitteesta: https://aws.amazon.com/privacy/.

Koska Pelikone.fi:n käyttäjätiedot liittyvät tiiviisti peleihin ja pelaamiseen, sekä ansaittuihin pisteisiin, saavutuksiin ja etenemiseen peleissä, Pelikoneen käyttäjää voidaan verrata pelitallennukseen. Tämän vuoksi käyttäjiä ei automaattisesti tuhota tietyn ajan kuluessa, vaan kaikki käyttäjien poistot tapahtuvat käyttäjän omasta toiveesta. Tämä pätee poislukien käyttäjät, jotka eivät ole koskaan kirjautuneet palveluun sisään. Nämä käyttäjät poistetaan aina korkeintaan kolmen vuoden välein käyttäjien tarkistusajon yhteydessä.

Pelikone.fi sisältää erinäisiä analytiikkatyökaluja, jotka eivät kerää yksilöiviä tietoja käyttäjistä vaan yleisestä yleisömäärästä ja demografioista sivustolla. Sivustolla on käytössä Google Analytics palvelun analytiikka. Googlen tietosuojakäytännöistä saat lisätietoa osoitteessa: https://policies.google.com/privacy. Lisäksi Finnish Internet Audience Measurement (FIAM) kerää tietoa Pelikone.fi palvelusta suomalaisten internetsivustojen kävijämäärien seuraamiseksi. FIAM käyttää mittauksessa AudienceProject ApS–yrityksen palveluita. Lisätietoa AudienceProjectin tietosuojakäytännöistä.

Joissain Pelikone.fi:n peleissä pelaajan tulee rekisteröityä kolmannen osapuolen sivustolle tai peliin pelatakseen kyseistä peliä tai pelejä. Näissä tapauksissa sinun tulee tutustua kyseisen pelin omiin tietosuojaohjeistuksiin.

Tietojen käsittely

Pelikone.fi:n käyttäjätietoihin on tarvittaessa pääsy sivuston ylläpidolla. Kaikki ylläpitäjät käyttävät yksilöityjä tunnuksia ja kaikki ylläpitäjät ovat Sanoma Media Finland Oy:n työntekijöitä tai yrityksen palkkaamia konsultteja, joihin pätevät työsuhteen tai toimeksiannon määrittämät säännöt sekä salassapitovelvollisuus. Kaikki työntekijät koulutetaan sivuston käyttöön ja heille kerrotaan tietojen käsittelyn vastuista. Ylläpitäjillä pitää aina olla pätevä syy tarkastella tai käsitellä tarvittavaa tietoa ja useimmissa tapauksissa tietoja tarvitsevat selvittelyt ovat käyttäjästä lähtöisiä. Moderaattoreilla ei ole pääsyä tarkastelemaan muiden käyttäjien kirjautumiseen liittyviä tietoja.

Käyttäjän tiedot ovat ylläpidon saatavilla suojattuina, mutta selkeästi luettavissa. Käyttäjien tietoja ei anonymisoida tai pseudonymisoida esimerkiksi ID-numerolla. Koska käyttäjän tiedoissa on hyvin vähän henkilökohtaista dataa ja selkeälukuisuus helpottaa ylläpidon työtä, tällaista varotoimenpidettä ei olla otettu käyttöön Pelikone.fi sivustolla.

Jos sinulla on kysyttävää tai kaipaat lisätietoa tietojen keruusta palvelussamme, niin ota yhteyttä admin@pelikone.fi.

Mitä sinun tulee tietää omista tiedoistasi

Pelikone.fi ei säilytä mitään yksilöiviä tietoja sivustolla ilman käyttäjän suostumusta. Sivusto säilyttää vain minimaalisen tarvittavan määrän tunnistustietoja käyttäjistä. Kolmansilla osapuolilla on oikeus käyttää käyttäjätietoja vain tarkoituksenmukaiseen toimintaan. Tästä esimerkkinä pelit, joissa TOP-listat vaativat Pelikoneen nimimerkin. Kolmannet osapuolet saattavat tallentaa dataa esimerkiksi pelikerroista tai pelikertojen kestoista raportointia varten, mutta mikään tällainen data ei ole yksilöivää. Käyttäjien tietoja, kuten sähköpostiosoitteita ei koskaan anneta kolmansille osapuolille ilman käyttäjän suostumusta.

Tietomurrot ovat melko harvinaisia ja Pelikone.fi on pyrkinyt luomaan turvallisen alustan ja paikkailee tietoturva-aukkoja aina heti tarvittaessa. Jos kuitenkin Pelikone.fi sivuston tiedot joutuvat murron kohteeksi, niin sinun tulee huomioida seuraavat asiat:

• Jos et ole rekisteröitynyt Pelikone.fi sivustolle, mitään henkilökohtaisia tietojasi ei päädy mahdollisen tietomurron seurauksena vääriin käsiin.

• Kaikki käyttäjätiedot ovat salattuja, jolloin esimerkiksi tietyn käyttäjän salasanan paljastuminen on aikaa vievän työn takana ja ei onnistu ilman erikoisosaamista. Suosittelemme kuitenkin että vaihdat salasanasi välittömästi sekä Pelikone.fi sivustolta, että kaikilta muilta sivustoilta, joilla kyseinen salasana on käytössä. Yleisesti emme suosittele käyttämään samaa salasanaa monella eri sivustolla.

• IP-osoite on hyökkääjän saatavilla jos tietomurto tapahtuu. IP-tieto on myös salattu, joten osoitteen selvittäminen vaatii aikaa ja ammattitaitoa. IP-osoite näkyy kuitenkin myös yleisesti internetissä monille sivustoille ja palveluille. IP-osoitteen voi piilottaa käyttämällä esimerkiksi VPN-palvelua. IP-osoitteen yhdistämiseen tiettyyn henkilöön vaatii yleensä tiedon operaattorilta ja hyökkääjän on vaikea tai miltei mahdoton saada yhdistettyä tietty IP-osoite tiettyyn henkilöön.

• Muut tiedot, joita Pelikone.fi sivustolla kerätään eivät ole yksilöiviä tiettyyn henkilöön viittaavia tietoja. Kuitenkin esimerkiksi rekisteröitymiseen käytetty sähköpostiosoite saattaa sisältää käyttäjän etunimen ja sukunimen. Saat halutessasi vaihdettua sähköpostiosoitteen käyttäjäsivun muokkausvalikosta.

• Jos hyökkääjät poistavat tai muokkaavat tietoja, niin tiedot saadaan palautettua varmuuskopiosta takaisin hyökkäystä edeltäneeseen tilaan.

• Pelikone.fi sivustoa vastaan kohdistunut hyökkäys ei vaaranna käyttäjien maksutietoja, koska maksut suoritetaan aina kolmansien osapuolten käsitteleminä näiden järjestelmien kautta.

Jos olet rekisteröitynyt Pelikoneeseen, pystyt halutessasi näkemään kaiken sinusta tallennetun yksilöivän datan käyttäjäsivultasi. Lisätietoja:

Rekisteriseloste

Tietosuojalauseke