Pelikone.fi

SANOMA MEDIA FINLAND
PELIKONE: ASIAKASREKISTERI
REKISTERISELOSTE

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Sanoma Media Finland Oy / Pelikone
Y-tunnus: 1515901-4
Postiosoite: PL 35, 00089 Sanoma


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Thomas Arento
Postiosoite: PL 35, 00089 Sanoma
Sähköposti: admin@pelikone.fi

3. Rekisterin nimi
Sanoma Media Finland Oy:n / Pelikoneen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:
• asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
• palvelun toteuttaminen,
• asiakastapahtumien varmentaminen,
• asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
• markkinointi,
• analysointi ja tilastointi,
• mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
• muut vastaavat käyttötarkoitukset.
Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Sanoma-konserniin kuuluvissa muissa suomalaisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.


5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
• yhteystiedot, kuten sähköposti-osoitteet,
• rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
• asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
• viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
• asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
• mahdolliset luvat ja suostumukset,
• mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
• mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.


6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:
• asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
• evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
• Sanoma-konserniin kuuluvien suomalaisten yhtiöiden henkilörekistereistä
• Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton ylläpitämästä ns. Robinson-rekisteristä sekä
• VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan säännönmukaisesti:
• suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti sekä
• mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja muihin vastaaviin selvityksiin.
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisteröidyn oikeudet


Tarkastus- ja oikaisuoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot.
Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.


Kielto-oikeus


Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.
Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä asiakaspalveluun puhelimitse 09-1221 tai postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet


Manuaalinen aineisto
Manuaalista aineistoa ei ole.


Sähköisesti tallennetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Työtiloissa liikkumista valvotaan kulkuluvilla. Tiedot kerätään salattuihin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot säilytetään Amazon AWS -palvelussa.